There seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things difficult.

Warren Buffett

Rådgivning

  • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af investeringspolitik og strategi. Afdækning af risikoprofil, risikospredning og reduktion af omkostninger (kvalitetscheck).
  • Rådgivning i forbindelse med valg af porteføljemanager (Manager Selection) samt løbende opfølgning på performance og investeringsforslag fra disse. JIA tilbyder at deltage i møder med forvalterne. Mange års erfaring i de finansielle markeder, har givet os en unik indsigt i, hvordan diverse porteføljeforvaltere performer over tid.